Analýza potřeb klienta

Důsledná analýza potřeb klienta současně s procesní analýzou je první, nejméně technickou částí návrhu software. Při analýze potřeb a požadavků klienta dbáme důraz na detailní pochopení obchodních procesů a snažíme se přicházet s variantami, jak kterou konkrétní část procesu technologicky podchytit.

V průběhu licitace zároveň vytváříme sadu dokumentů, které přesně podchycují záměr IT projektu a také jeho celkový rozsah, tzv. scope. Dokumentace se může projekt od projektu lišit, vždy je ale její součástí dokument analýzy požadavků (Requirement Specification) a při větším počtu funkcí také dokument popisujícím všechny případy užití – tzv. Use Case Specification.

Detailní analýza potřeb klienta a jeho požadavků na informační systém je zcela zásadní dokument, na který se váže například smlouva o dílo, odsouhlasení rozsahu projektu a jeho nákladů, ale také příprava testování a tzv. UAT testy, prováděné při finální akceptaci aplikace klientem.

Wireframy a prototyp aplikace

Při návrhu front-end aplikace, bez ohledu na to, zda jde o mobilní aplikaci, mobilní web, klasický web nebo aplikaci nevyužívající webové rozhraní, připravujeme pro každý stav obrazovky tzv. drátový model (anglicky Wireframe). Klient tak může jasně vidět, jaká bude například posloupnost objednávkového či registračního procesu, nebo jak bude aplikace klienta upozorňovat na chybně zadané parametry.

Wireframy mohou také být mezi sebou prolinkované, a lze tak simulovat všechny procesy a posloupnost kroků tak, jak by aplikace skutečně fungovala a reagovala.

Funkční specifikace

Funkční specifikace je dokument, detailně popisující vlastnosti aplikace – pokud jde o front-end, popisuje chování grafického rozhraní (GUI), v případě API a webových služeb obsahuje vstupní a výstupní parametry, v případě back-endových systémů popisuje procesy nad daty, a podobně.

Oproti analýze požadavků je funkční specifikace výrazně přesnější, popisuje každou variantu, všechny tzv. pozitivní i negativní scénáře.

Vedení projektů

Dále kromě všech typů analýz poskytujeme také poradenství při vedení projektů nebo samotné vedení projektů, případně zajištění specialistů pro vývoj software.

Máme zkušenosti jak s vodopádovým, tak agilním vývojem a dovedeme vám nestranně říci, která technika vedení projektu bude pro vás přínosnější a proč.

Výběrová řízení na vývoj IT systémů

Chystáte-li se vypsat výběrové řízení, pak vám naše služby přijdou také vhod: připravíme detailní zadání pro dodavatele a pomůžeme stanovit kritéria tendru tak, aby byl nový dodavatel ohodnocen objektivně z mnoha úhlů, a také aby mohl na základě dodané dokumentace udělat svou nabídku co nejpřesnější. Důvod je zřejmý – pokud nejsou kvalitně zpracovány vaše požadavky, bude dodavatel vždy počítat s výrazně vyšší mírou rizika a nabídne vám horší podmínky a cenu. Pokud naopak ví, že vy jako zákazník přesně víte co chcete (a ideálně i jak), pak si nechá menší rozptyl a bude počítat s menším tzv. bufferem na zvýšené náklady.