Základy UML – diagram případů užití (use case diagram)

Diagram tzv. případů užití (v angličtině USE CASE diagram) znázorňuje vztah aktorů k jednotlivým aktivitám prováděným v konkrétních aplikacích.

Pomocí diagramu zjistíme, který aktor, znázorněný v diagramu figurkou (zákazník, obsluha IT systému, manažer…) provádí jakou činnost (=případ užití), a jaký další případ užití ji rozšiřuje (extend), nebo je v základním případu užití obsažen (include).

Diagram je velmi vhodný pro situace, kdy se vyjasňují základní funkce navrhovaného řešení (my budeme vždy psát o vývoji software). V diagramu je zcela jasně vidět, kdo dělá co.

Ze samotného UML diagramu nicméně není zcela zřetelný postup aktivit aktora a systému –  to je vhodné (nebo spíše nutné) popsat textovou formou. A právě o psaní případů užití připravuji poměrně detailní článek, který zde bude brzy zveřejněn :)

Od ANALYTIK.CZ

Pracuji jako IT/Business analytik a občas jako projektový manažer na IT projektech v oblasti online služeb, webových aplikací a v poslední době především mobilních aplikací pro smartphony a tablety :)